Inventura blaga je ključni korak v vsakem poslovanju, saj omogoča natančno spremljanje in upravljanje zalog. Tradicionalne metode inventure so se v preteklosti izvajale ročno, kar je zahtevalo veliko časa, virov in pogosto privedlo do napak. V zadnjem času pa se je s pojavom tehnoloških inovacij pojavila nova rešitev – inventura v oblaku in s tem naša aplikacija INVENTURA@SmartBit.

Inventura v oblaku temelji na uporabi digitalnih orodij in tehnologije shranjevanja podatkov na oddaljenih strežnikih. Ta sodoben pristop k inventuri prinaša številne prednosti v primerjavi s tradicionalnim ročnim popisom blaga.

Kaj je Inventura@SmartBit?

Invenura@SmartBit je aplikacija, ki se lahko naloži na Android tablico ali telefon ter temelji na povezavi z ERP Pantheon. Aplikacija deluje s povezavo na web servisu, ki skrbi za komunikacijo med telefonom in bazo podatkov v Pantheonu. Komunikacija je urejena preko varne povezave, do podatkov pa dostopate na podlagi avtorizacij, ki so dodeljene v informacijskem programu.

Kako deluje aplikacija Inventura@SmartBit?

Aplikacija naložimo na klasičen Android telefon, ki se poveže z ERP Pantheon na računalniški enoti Izvedemo nov inventurni dokument za veleprodajno skladišče in naredimo postopek stanja. Ko je postopek stanja narejen je dokument že pripravljen v aplikaciji.

Nadgradnje so avtomatske in so skladne z vsemi morebitnimi spremembami zakona.

Za delovanje aplikacije potrebujete:

Preberite si refernerčno zgodb o podjetju, ki je izvedlo inventuro z aplikacijo Inventura@SmartBit v enem dnevu z več kot 21000 izdelkov.

Prednosti inventure v oblaku v primerjavi s tradicionalnim popisom blaga:

Prilagodljivost in Dostopnost:

Sistem inventure v oblaku omogoča prilagodljivost in enostaven dostop do podatkov o zalogah iz katerega koli kraja in ob katerem koli času. To je še posebej koristno za podjetja s več lokacijami ali za tista, ki imajo oddaljena skladišča. Zaposleni lahko preprosto dostopajo do sistema preko interneta, kar olajša izvedbo inventure.

Natančnost in Zanesljivost:

Uporaba digitalnih tehnologij, kot so čitalniki črtnih kod, omogoča hitrejšo in natančnejšo identifikacijo ter evidentiranje izdelkov. To zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnašanju podatkov, ki so pogoste pri tradicionalnih metodah inventure.

Hitrost in Učinkovitost:

Inventa v oblaku je precej hitrejša in bolj učinkovita v primerjavi s tradicionalno inventuro. Digitalizacija procesa omogoča avtomatizacijo številnih korakov, kar pospeši celoten postopek. Sistem samodejno beleži spremembe zalog, kar omogoča realnočasno spremljanje stanja zalog.

Inventura v oblaku predstavlja pomemben napredek v upravljanju zalog in prinaša številne koristi za podjetja različnih velikosti in panog. Z uporabo aplikacije wms@smartbit se lahko inventura izvede hitro v skladiščih, prodajalnah oz povsod tam, kjer zaloga ni vodena po lokacijah. Preko vmesnika povezave inventure in ERP Pantheon, se inventurni popis oz stanje zaloge v realnem času prenese v ERP Pantehon, kjer se s potrditvijo inventure prilagodijo zaloge popisanemu stanju.

Rešitve

E-NOVICE


E-novice

© 2022 SmartBit. Vse pravice pridržane.