Bliža se konec leta in s tem čas inventur oziroma letnih popisov zaloge v skladiščih. S popisom se uskladijo knjižna stanja z dejanskim stanjem skladišča, saj so le-ta stanja podlaga za čim bolj realne in kakovostne računovodske informacije. V veliki meri, če podjetje nima integriranega WMS sistema, zaposleni preštevajo, seštevajo in prepisujejo informacije iz papirne oblike ali excela v informacijski sistem.

Inventura se lažje in hitreje izvede, če smo nanjo pripravljeni in razpolagamo s pravimi orodji. Tradicionalno metodo popisa inventure zamenjajte za Inventura@SmartBit. Inventura@SmartBit je aplikacija, ki jo namestimo na Android telefon ali tablico, ter nam omogoča točno in hitro inventuro. Aplikacija je vezana na ERP Pantheon.

1. Hitrejša inventura

S tradicionalnim popisom blaga lahko inventura traja izredno dolgo, še posebej v velikih skladiščih z obsežnimi količinami blaga. Ročno štetje in vpisovanje podatkov v Excel vodi v dolgotrajne postopke in povečane možnosti napak. Aplikacije za inventuro omogočajo uporabo optičnega branja črtnih kod, RFID tehnologije in drugih sodobnih orodij, ki zmanjšujejo čas potreben za popis ter zmanjšajo možnost napak.

2. Natančnost

Aplikacije za inventuro so povezane z zanesljivimi podatkovnimi bazami in omogočajo natančno sledenje in beleženje stanja zalog. Kadar proces vsebuje veliko ročnega dela, se poveča tudi število napak. Z menjavo tradicionalne metode popisa inventure za aplikacijo Inventuro@SmartBit, se izognemo papirnemu evidentiranjuročnem seštevanju in prepisovanju v ERP Pantheon, kjer lahko pri veliki količini v skladišču hitro pride do netočnih podatkov.

3. Inventura v realnem času

Za inventuro@SmartBit ne potrebujemo internetne povezave, saj lahko popis izvajamo neodvisno do dostopnosti omrežja. Podatke naknadno zapišemo v 9A0 Inventura v Pantheon, ko dostopate do omrežja.

4. Boljša integracija

Aplikacija INVENTURA@ je integrirana z ERP Panatheon. V Pantheonu kreiramo dokument 9A0 in prenesemo pozicijo zaloge v aplikacijo. Izvajalci inventure artikle popišejo ter vnesejo podatke v toku popisa. Po končanem popisu stanje zaloge prenesemo v Pantheon, kjer dokončno preverimo stanje, artikle združimo, po potrebi popravimo ter zaključimo inventuro.

Inventuro lahko povežemo z skladiščnim sistemom WMS@SmartBit, kar omogoča boljšo povezanost med različnimi oddelki ter lažje upravljanje zalog in naročil.

5. Majhen strošek investicije

Aplikacija deluje v oblaku. Enkraten strošek plačila znaša 800€, na letnem nivoju je potrebno dodati še 49€ na uporabniško enoto. V ceno so vključene vse nadgradnje in posodobitve v skladu s produktom Pantheon, posodobitve v skladu z zakonodajo in tehnične posodobitve.

Rešitev je povezana izključno z ERP Pantheon © podjetja Datalab. d.d. Za delovanje INVENUTRE@SmartBit je potrebno imeti osnovno licenco Pantheona LX, LT, SE, ME, MF ter eno konektor licenco.

Vas zanima več o SmartBit rešitvah?

    Rešitve

    E-NOVICE


    E-novice

    © 2022 SmartBit. Vse pravice pridržane.