Podjetje C Pakiranje d.o.o., specializirano za proizvodnjo papirnih vrečk, je želela zaradi spremembe cen na evropskih trgih njihovih proizvodov, povečanje cen materiala in energije, imeti kvalitetno informacijo o stroških proizvodnje in proizvodnih cen. Cilj projekta je bil doseči boljšo preglednost stroškov in izboljšati svojo konkurenčnost na trgu ter optimizacija stroškov. V podjetju uporablja ERP Pantheon.

Da bi rešili ta izziv, se je podjetje odločilo za implementacijo sistema za direktno spremljanje podatkov v proizvodnji in nadzor porabe materiala MNF@SmartBit in MES@SmartBit. S sistemom so podatki o vsakem koraku proizvodnje, uporabi materiala ter porabi virov v realnem času zabeleženi in shranjeni v ERP Pantheon.

Z uporabo naprednega algoritma, ki smo ga vključili v Kalkulacijo@Smartbit za analizo podatkov je podjetje ustvarilo natančen pregled stroškov proizvodnje. Sistem je bil povezan s programsko opremo za vodenje skladišča (WMS@SmartBit), nabavo ter knjigovodstvo, kar je omogočalo lažje sledenje stroškom materiala, dela in ostalih proizvodnih dejavnikov.

S tem sistemom so vsi podatki zbrani na enem mestu, kar je omogočilo podjetju pridobitev celovite slike o realnih proizvodnih cenah izdelka. Podjetje natančno spremljalo vse proizvodne korake, stroške materiala ter druge dejavnike, ki vplivajo na celotne proizvodne stroške.

S pridobljenimi podatki in natančno analizo je podjetje C Pakiranje d.o.o. lahko identificiralo dejavnike, ki so negativno vplivali na stroške proizvodnje in izdelavo svojih izdelkov. Na podlagi teh analiz so lahko sprejeli ustrezne ukrepe za optimizacijo proizvodnih procesov ter zmanjšanje stroškov, kar je pozitivno vplivalo na njihove lastne cene proizvodov.

Pregled pri zaključku uvedbe MNF@SmartBit in MES@SmartBit

Rezultat je bil:

  • boljši nadzor nad stroški,
  • večja preglednost proizvodnih cen ter
  • višja konkurenčnost na trgu.

Podjetje C Pakiranje d.o.o. je s pridobljenimi kvalitetnimi podatki:

  • sprejemalo bolj informirane odločitve,
  • optimiziralo svoje proizvodne procese ter
  • zmanjšalo stroške proizvodnje.

Referenčna zgodba podjetja C Pakiranje d.o.o. kaže na pomembnost uporabe naprednih sistemov MNF@SmartBit in MES@SmartBit za direktno spremljanje podatkov v proizvodnji ter natančne analize stroškov. S temi informacijami je podjetje lahko izboljšalo učinkovitost svojih procesov, optimiziralo stroške in doseglo konkurenčne prednosti na tržišču.

Rešitve

E-NOVICE


E-novice

© 2022 SmartBit. Vse pravice pridržane.