Podjetje Labrex d.o.o. je uspešno trgovsko podjetje, specializirano za distribucijo sveč različnih vrst, vključno z dišečimi, elektronskimi in nadgrobnimi svečami. Ker se sveče proizvajajo s pomočjo kooperacije, se je podjetje srečevalo s težavami pri obvladovanju zalog in iskanju načina, kako izboljšati izkoriščenost skladišča.

Da bi rešili te izzive, se je podjetje Labrex d.o.o. odločilo uvesti sistem WMS@SmartBit. Ta sistem je omogočil avtomatizacijo in optimizacijo njihovih skladiščnih procesov ter boljše upravljanje in nadzor nad zalogo sveč.

WMS@SmartBit Labrex Izkoriščenost skladišča, pregled nad zalogo.

Sistem WMS je omogočil natančno sledenje in beleženje premikov sveč v skladišču. Vsaka sveča je bila opremljena z unikatno oznako, kar je omogočilo lažje sledenje in upravljanje zaloga. Podatki o količini, lokaciji in gibanju zalog so bili zabeleženi v sistemu WMS@SmartBit ter integrirani v osrednji računalniški sistem podjetja.

Z uvedbo sistema WMS se je podjetje Labrex d.o.o.:

  • zanesljivo in natančno odločalo: kdaj in v kakšnih količinah naročiti sveče,
  • izboljšalo upravljanje zalogo ter
  • optimiziralo izkoriščenost skladiščnih kapacitet.
  • Sistem je omogočal boljše načrtovanje prihodov sveč ter enostavnejše sledenje zalogo v realnem času.

Rezultat uvedbe sistema WMS v podjetju je bil:

  • boljši nadzor nad zalogami sveč,
  • optimizacija prostora v skladišču in
  • izboljšanje učinkovitosti.

Sistem je uporabnikom omogočal optimalno upravljanje zalog, natančnejše napovedovanje potreb ter hitro prepoznavanje morebitnih težav ali pomanjkljivosti.

Skupno gledano je referenčna zgodba podjetja Labrex d.o.o. pokazala, kako je uvedba sistema WMS@SmartBit pomagala trgovskemu podjetju za distribucijo sveč doseči boljši nadzor nad zalogami, izboljšati izkoriščenost skladišča ter optimizirati svoje poslovanje. S pomočjo sistema WMS je podjetje uspešno premagalo izzive povezane z obvladovanjem zalog in postalo bolj učinkovito ter konkurenčno na trgu.

Rešitve

E-NOVICE


E-novice

© 2022 SmartBit. Vse pravice pridržane.